اظهارنامه مالیاتی

Untitled-1
اظهارنامه مالیاتی چیست؟

اظهارنامه مالیاتی چه به صورت خود اظهاری و چه از طریق سازمان امور مالیاتی در اختیار مودیان قرار داده شود، کارنامه مالی است که همه ساله، اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مالیات، به منظور محاسبه مالیات خود، به سازمان مالیاتی تقدیم می کنند که در حال حاضر ، با خود اظهاری الکترونیکی، فرآیند ها تحت سامانه متمرکز انجام می شود.

چه اشخاصی موظف به تنظیم اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی هستند؟

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح ذیل، موظف به ارائه اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی هستند:

  • کلیه شخصیت های حقیقی که در ایران مشغول به فعالیت بوده و معاف از مالیات نیستند
  • کلیه شخصیت های حقوقی که در ایران مشغول به فعالیت بوده و معاف از مالیات نیستند (مانند ناشران)
  • کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که در خارج از کشور مشغول به کار هستند
  • کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که خارج از کشور اقامت دارند اما درآمد آن ها از داخل ایران است
  • کلیه اتباع غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) که در ایران درآمد دارند، مشمول مالیات هستند
چه اشخاصی ملزم به تسلیم اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی نیستند؟
  • شهرداری ها و سازمان های زیر مجموعه در ۳۱ استان کشور
  • کلیه سازمان ها و نهادهایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند
  • کلیه موسسات و وزارت خانه ها
  • کارگران، صیادان، عشایر، شرکت های تعاونی دانش آموزی و دانشجویان
تاریخ تحویل اظهارنامه مالیاتی چه زمانی است؟

تاریخ تحویل اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی ، حداکثر ۴ ماه پس از اتمام سال مالیاتی است.

لازم بذکر است که اگر سال مالیاتی آن ها طبق اساس نامه با سال مالیاتی رسمی تفاوت داشته باشد، ملاک ، سال مالیاتی اساسنامه می باشد

آیا پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی به اداره دارایی، امکان اصلاح وجود دارد؟

پاسخ بله است

شما می توانید تا ۳۰ روز پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به اصلاح مندرجات اقدام نمایدد.

همچنین طبق ماده دویست و بیست و شش قانون مالیات های مستقیم، می توانید در این بازه زمانی، نسبت به رفع نواقص اقدام فرمایید.

آخرین مقالات

Special offers

Custom Transport
Solutions

Complex logistic solutions for your business

View details

Warehousing & Storage
Services

Careful storage of your goods

View details