انواع تغییرات در شرکت های سهامی خاص

تغییرات-شرکت-های-سهامی-بانی-ثبت-4
مقدمه انواع تغییرات در شرکت های سهامی خاص و نحوه انجام آن

ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در پاره‌ای از مواقع برای شرکت‌ها به‌وجود می‌آید، برای اینکه می‌خواهند خود را با تحولات اقتصادی خارج و داخل انطباق دهند. در این مقاله انواع تغییرات در شرکت های سهامی خاص و نحوه انجام آن را توضیح می‌دهیم. اما این امکان هم وجود دارد که اشخاص در ابتدای تاسیس و ثبت شرکت خود دقت و توجه زیادی را در برخی از موارد نکرده‌اند و بعد از تاسیس ایجاد این تغییرات لازم است.

به هر حال برای ایجاد هرگونه تغییراتی در شرکت سهامی خاص، باید یک صورتجلسه پس از تصویب اعضاء هیئت مدیره تنظیم شود و آن را همراه با روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت، به همراه کپی کارت ملی اعضاء شرکت تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.

تغییرات شرکت سهامی

مجامع و جلسات شرکت‌های سهامی خاص و دستورات مربوط به مجامع آنها

 • مجمع عمومی فوق‌العاده که در آن ایجاد تغییر نام، تغییر آدرس و مکان شرکت، تغییر مفاد و قوانین اساسنامه، تغییر و الحاق موضوع کاری، ورود و خروج اعضا هیات مدیره، انحلال و ادغام شرکت انجام می‌شود.
 • مجمع عمومی عادی که در آن تنظیم صورت‌های مالی و انتخاب اعضای هیئت مدیره صورت می‌پذیرد.
 • در جلسه هیئت مدیره تغییر هیئت مدیره، تغییر و انتخاب مدیر عامل و مشخص کردن صاحبان امضا در شرکت انجام می‌شود.
ثبت تغییرات در اساسنامه شرکت‌های سهامی خاص شامل چه مواردی است؟
 • تغییر نام شرکت
 • تغییر در موضوع کاری شرکت
 • تغییر آدرس و نشانی شرکت
 • نقل و انتقالات سهام
 • انتخابات داخلی هیئت مدیره شرکت سهامی خاص
 • تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
تغییر نام در شرکت‌های سهامی خاص چگونه انجام می‌شود؟

تصمیم به تغییر نام شرکت از جمله مواردی که پس از گذشت یه مدت از ثبت شرکت امکان دارد با آن برخورد کنیم. این یکی از انواع تغییرات در شرکت های سهامی خاص است زیرا در همان ابتدا نام مناسبی برای فعالیت شرکت انتخاب نشده است.

برای ایجاد تغییر در نام شرکت باید مراحلی خاصی سپری شود. نام جدیدی که می‌خواهید برای شرکت انتخاب کنید، بستگی به رعایت تمامی قوانین و دستورات مربوط به اسم شرکت‌ها و دریافت مجوزهای مورد نیاز را خواهد داشت. این چنین تصمیمات در مورد تغییر اسم شرکت‌های سهامی خاص در مجمع عمومی فوق‌العاده گرفته می‌شوند.

تغییرات شرکت سهامی

مراحل لازم جهت تغییر نام در شرکت‌های سهامی خاص
 • رعایت تشریفات دعوت از اعضا مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت
 • تنظیم صورتجلسه همراه با امضای اعضای هیئت رییسه
 • تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده
 • ارسال اصل صورتجلسه و لیست سهامداران حاضر در جلسه همراه با امضا آنها در اداره ثبت شرکت‌ها
 • گرفتن تاییدیه از مسئول تعیین نام اداره ثبت شرکت‌ها
 • پرداخت حق ثبت
 • ارسال فیش حق ثبت برای تغییر نام
 • ارسال اصل روزنامه آگهی دعوت به اداره ثبت شرکت‌ها
چرایی تغییر موضوع شرکت‌های سهامی خاص

تغییر موضوع فعالیت یکی از انواع تغییرات در شرکت های سهامی خاص است. در حقیقت موضوع شرکت را نوع فعالیت آن مشخص می‌کند که شرکت برای آن منظور تاسیس شده است و ناظر به امور انتفاعی مانند امور تجاری و غیرتجاری است. موضوع یا هدف شرکت چنانچه اعضا صلاح ببینند قابل تغییر، افزایش یا کاهش است.

کلیه شرکت‌ها می‌توانند موضوع فعالیت خود را تغییر دهند. ایجاد تغییر در موضوع شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است که پس از تصویب و اعلام مراتب به اداره ثبت شرکت‌ها و آگهی برای اطلاع عموم مردم انجام می‌پذیرد. جهت انجام تغییر در موضوع شرکت نیاز به 3 هفته زمان است تا آگهی تغییرات از اداره ثبت شرکت ها دریافت شود. مرجع صلاحیت دار در شرکت برای تنظیم صورتجلسه تغییر موضوع، لازم است مثل دیگر تغییرات شرکت مجمع عمومی عمل کند.

تغییرات شرکت سهامی

مراحل انجام و ثبت انواع تغییرات در شرکت های سهامی خاص
 • تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده
 • تنظیم صورتجلسه همراه با امضا اعضای هیئت رئیسه
 • گرفتن مجوز در صورت نیاز از کارشناس مربوطه
 • ارسال اصل صورتجلسه و لیست سهامداران در جلسه
 • ارسال اصل روزنامه آگهی دعوت و مجوز گرفته شده به اداره ثبت شرکت‌ها
چگونگی تغییر نشانی و آدرس شرکت‌های سهامی خاص

آدرس شرکت محلی است که در زمان ثبت شرکت در بند 3 اساسنامه آن آورده می‌شود. البته بعد از به ثبت رساندن شرکت می‌توان اقدام به تغییر آدرس شرکت کرد. این مورد یکی از رایج‌ترین انواع تغییرات در شرکت های سهامی خاص است که سهامداران و یا شرکا می‌توانند جهت تغییر نشانی شرکت، جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده را تشکیل دهند و اقدامات لازم را انجام دهند.

البته لازم به ذکر است که در تبصره بند 3 بیشتر اساسنامه‌های شرکت‌های سهامی خاص، اختیار تغییر محل شرکت به اعضای هیئت مدیره هم واگذار شده است. این تبصره نشان می‌دهد که اعضای هیئت مدیره می‌تواند به هر محل که صلاح و مصلحت می‌دانند آدرس شرکت را تغییر دهند و حتی شعبه‌هایی را برای شرکت تاسیس و راه‌اندازی کنند. بنابراین تغییر آدرس شرکت به وسیله تصمیم هیئت مدیره و یا مجمع عمومی فوق‌العاده قابل اجرا است.

مراحل جزء به جزء تغییر آدرس شرکت‌های سهامی خاص چگونه است؟
 • تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده
 • تنظیم صورتجلسه همراه با امضا اعضای هیئت رئیسه
 • رعایت تشریفات دعوت اعضا بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت

چه مدارکی برای نقل و انتقال کلی سهام در شرکت‌های سهامی خاص لازم است؟

 • تشکیل جلسه هیئت مدیره با رعایت حد نساب اکثریت اعضا بر اساس اساسنامه
 • تنظیم صورتجلسه و امضا اعضای هیئت مدیره بر اساس اساسنامه شرکت
 • ارائه کپی از مدارک شناسایی سهامداران جدید
 • دریافت برگ مفاصاحساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور
 • ارسال اصل صورتجلسه و مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها
 • در صورتی که جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شود، ارائه روزنامه شرکت الزامی است.
مجمع عمومی سالیانه شرکت‌های سهامی خاص چگونه تشکیل می‌شود؟

انواع تغییرات در شرکت های سهامی خاص و مراحل ثبت تصمیم‌ها در مجمع عمومی سالیانه به شرح زیر است:

 • تشکیل مجمع عمومی و تنظیم صورتجلسه همراه با امضا هیئت رئیسه
 • تنظیم فهرست صاحبان سهام در مجمع به همراه امضا
 • ارائه کپی مدارک شناسایی بازرسین تازه انتخاب شده
 • ارسال اصل روزنامه، دعوتنامه و انجام سایر تشریفات که در قانون تجارت و در اساسنامه وجود دارد
 • ارسال صورتجلسه و مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها و پرداخت هزینه‌های قانونی
 • امضا دفاتر ثبت به وسیله نماینده شرکت

کلام آخر

فرایند ثبت انواع تغییرات در شرکت های سهامی خاص شاید در نگاه اول بسیار ساده بیاید اما پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که علاوه بر داشتن دانش حقوقی، لازم است تا با فوت و فن‌های تنظیم صورتجلسه‌ها هم آشنا شوید. یکی دیگر از نکات مهم در هنگام ثبت تغییرات وجود دارد این است که بایستی ریز و درشت تمامی موارد در سامانه درج شود تا نسبت به آن تصمیم‌گیری درست شود.

آخرین مقالات

Special offers

Custom Transport
Solutions

Complex logistic solutions for your business

View details

Warehousing & Storage
Services

Careful storage of your goods

View details