انواع تغییرات در شرکت های مسئولیت محدود

تغییرات-شرکت-مسئولیت-محدود-بانی-ثبت-4
مقدمه انواع تغییرات در شرکت های مسئولیت محدود و نحوه انجام آن

بیشترین آمار ثبت شرکت در ایران را شرکت های با مسئولیت محدود دارند که اغلب نوعی از شرکت‌های تجاری هستند. در این مقاله قصد داریم به انواع تغییرات در شرکت های مسئولیت محدود و نحوه انجام آن بپردازیم. خیلی از مواقع اتفاق می‌افتد که پس از اتمام مراحل ثبت شرکت، شرکت‌ها به برخی تغییرات اساسی نیاز دارند. در چنین شرایطی که تغییرات اتفاق می‌افتد، باید مراتب به مراجع ثبتی اطلاع رسانی شود.

در خصوص ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود باید صورتجلسه در مجمع عمومی فوق‌العاده تنظیم شود و همان صورتجلسه توسط اعضای هیئت مدیره و شرکا امضا شود باید و به اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات ارسال شود. پس از اتمام این مراحل، پایان بخش آن چاپ آگهی ثبت تغییرات در روزنامه است.

تغییرات شرکت مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

شرکت مسئولیت محدود یکی از انواع شرکت‌های تجاری است که در قانون تجارت تعریف شده است. در واقع شراکتی است بین 2 یا چند نفر منعقد می‌شود و به موجب آن هر شریک به اندازه سرمایه خود، عهده‌دار مسئولیت‌ها و قرض‌های شرکت است. در صورت متضرر شدن شرکت و یا به دلیل عدم کفایت شرکا بدهکار شود، هر یک از شرکا به اندازه سهم و سرمایه خود مسئولیتی محدود دارند.

نحوه ثبت تغییرات شرکت‌های مسئولیت محدود

هر شرکتی با گذشت زمان و مسائلی که برای آن پیش می‌اید، نیاز به تغییراتی خواهد داشت که در شرکت‌های مسئولیت محدود از طریق تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده امکان‌پذیر است. برای انواع تغییرات در شرکت‌ های مسئولیت محدود باید از طریق سامانه ثبت شرکت‌ها اقدام کنید و مراحل ثبتی را نیز انجام دهید.

انواع تغییرات در شرکت های مسئولیت محدود شامل موارد زیر است:

 • تغییر نام شرکت
 • تغییر موضوع کاری شرکت
 • ازدیاد سرمایه شرکت از طریق اضافه شدن شریک جدید
 • افزایش سرمایه شرکت
 • خروج یکی از شرکا و یا اعضای شرکت
 • کاهش سرمایه شرکت
 • تغییر و اصلاح اساسنامه
 • تغییر مکان شرکت

در ادامه نحوه اجرا و ثبت برخی از تغییرات ذکر شده را می‌گوییم و اینکه برای انجام هر کدام از تغییرات چه مواردی لازم است و باید اجرا شود.

برای تغییر نام شرکت های مسئولیت محدود چه کارهایی باید انجام شود؟
 • تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده
 • تنظیم صورتجلسه و امضای آن توسط اعضای مجمع عمومی
 • مراجعه به سایت ثبت شرکت‌ها و اعلام درخواست تغییر نام
 • ارسال مدارک از طریق پست به سازمان ثبت شرکت‌ها
 • ثبت تغییرات در روزنامه رسمی
برای تغییر آدرس شرکت های مسئولیت محدود چه کارهایی لازم است؟

تغییر آدرس یکی از انواع تغییرات در شرکت های مسئولیت محدود است که به صورت زیر انجام می‌شود.

 • تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده
 • تنظیم صورتجلسه و امضای توسط تمام اعضا
 • ارسال صورتجلسه تنظیم شده به سازمان ثبت شرکت‌ها در مدت 1 ماه

تغییرات شرکت مسئولیت محدود

برای تغییرات مبنی بر وارد شدن یک شریک جدید چه مواردی لازم است؟
 • تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده در محل شرکت
 • تنظیم صورتجلسه و امضای همه اعضا و شرکا
 • ارائه رونوشت شناسنامه شریک یا شرکای جدید به اداره ثبت شرکت‌ها
 • ثبت در روزنامه رسمی
برای انجام افزایش سرمایه چه کارهایی باید انجام شود؟

یکی دیگر از انواع تغییرات در شرکت های مسئولیت محدود، افزایش سرمایه شرکت بدون اضافه شدن فرد یا افراد جدید است که برای ثبت این تغییرات موارد زیر لازم است:

 • تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده در محل شرکت
 • تنظیم صورتجلسه و تعیین مقدار افزایش سرمایه و امضای آن توسط اعضا
 • ارسال صورتجلسه تنظیمی به اداره ثبت شرکت‌ها
 • ثبت آگهی افزایش سرمایه در روزنامه رسمی
تغییرات کاهش تعداد شرکای شرکت های مسئولیت محدود
 • تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده
 • تنظیم و امضای صورتجلسه توسط اعضای حاضر و اعضای خارج شده از شرکت
 • اگر عضو خارج شده یکی از اعضای هیئت مدیره باشد، باید صورتجلسه جدیدی بین اعضای هیئت مدیره تنظیم شود
 • شرکای خارج شده از شرکت باید خودشان یا وکیل‌شان به اداره ثبت بروند و دفاتر مربوطه را امضا کنند
 • ارسال صورتجلسه به اداره ثبت شرکت‌ها
 • درج ثبت آگهی در روزنامه رسمی کشور

تغییرات شرکت مسئولیت محدود

برای تغییر موضوع شرکت مسئولیت محدود باید چه کاری انجام شود؟
 • تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده
 • تنظیم صورتجلسه و امضای آن توسط اعضای مجمع
 • در صورتی که موضوع فعالیت شرکت نیاز به کسب مجوز از مراجع دارد به اداره ثبت شرکت‌ها باید مراجعه شود
 • دریافت برگه استعلام و تحویل آن به مرجع مورد نظر در مدت زمان مشخص شده
 • دریافت پاسخ استعلام و ارائه آن به همراه صورتجلسه به اداره ثبت
 • پس از تایید ثبت تغییرات مورد نظر، امضای دفاتر ثبت مورد
نحوه نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء را چگونه است؟
 • تشکیل مجمع فوق‌العاده عمومی
 • تنظیم صورت جلسه و امضای آن توسط اعضا مجمع
 • افرادی که جدیداَ وارد شرکت شده‌اند باید ذیل صورت جلسه را امضا کنند.
 • اگر افرادی که از شرکت خارج می‌شوند دارای سمت در هیات مدیره باشند، باید صورتجلسه جدید تهیه شود و به امضای اعضای جدید برسد.
 • افرادی که از شرکت خارج شده‌اند باید شخصاَ یا توسط وکیل رسمی خود (با ارائه وکالت نامه رسمی) ضمن مراجعه به اداره ثبت ذیل دفتر ثبت را امضاء نمایند.
 • طبق قانون انتقال سهم الشرکه باید به موجب سند رسمی انجام پذیرد. لذا هر یک از شرکا که بخواهند سهم الشرکه خود را انتقال بدهند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و با ارائه موافقت‌نامه یا صورتجلسه مجمع اقدام کنند.
 • ثبت آگهی

تغییرات و اصلاحات مواد اساسنامه شرکت های مسئولیت محدود

یکی از مهم‌ترین انواع تغییرات در شرکت های مسئولیت محدود، تغییر اساسنامه و مفاد آن است که برای انجام آن باید مراحل زیر طی شود:

 • تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده
 • تنظیم صورتجلسه و امضای آن توسط اعضا مجمع
 • ارسال صورتجلسه به همراه مدارک لازم به اداره ثبت شرکت‌ها
 • امضای دفاتر ثبت بعد از تایید تغییرات
 • ثبت و درج آگهی در روزنامه رسمی کشور

کلام آخر

زمان ثبت انواع تغییرات در شرکت های مسئولیت محدود بر اساس شرایط اداره ثبت هر استان متغیر است. اما حداکثر زمان لازم برای انجام و ثبت تغییرات حدود یک ماه است. در این مقاله سعی کردیم اطلاعات کاملی در مورد ثبت و شرایط تغییر اطلاعات و افراد شرکت های مسئولیت محدود ارائه دهیم. این گونه شرکت‌ها معمولا به صورت فامیلی و آشنا و یا جمع شدن چند شریک انجام می‌شود و باید هر یک از شرکا به اندازه آورده و سهم خود در شرکت مسئولیت‌پذیر باشد.

آخرین مقالات

Special offers

Custom Transport
Solutions

Complex logistic solutions for your business

View details

Warehousing & Storage
Services

Careful storage of your goods

View details