تحریر دفاتر حسابداری

Untitled-1
منظور از تحریر دفاتر حسابداری چیست؟

تحریر دفاتر قانونی از خدمات حسابداری می باشد که می بایست توسط افراد خبره و با تجربه انجام می شود .

با توجه به اهمیت این موضوع، تحریر دفاتر می بایست توسط اشخاصی که به نگارش و تحریر دفاتر مسلط هستند انجام شود.

دفتر روزنامه و کل جزو دفاتر اصلی برای اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی مشمول بند (الف) ماده ۹۵ محسوب می شود و همچنین دفاتر اصلی اشخاص حقیقی مشمول بند (ب) ماده ۹۵ نیز شامل دفتر درآمد و هزینه می باشد .

تحریر تمامی این دفاتر نیاز به تجربه و مهارت های لازم می باشد، پس بنابراین توصیه می شود از اقدام به تحریر اینگونه دفاتر بدون راهنمایی های افراد با تجربه، جدا خودداری فرمایید (زیرا باعث رد آن توسط حوزه مالیاتی مربوطه خواهد شد).

پیرو موارد ذکر شده در بالا، لازمه تحریر دفاتر قانونی داشتن تجربه کافی است که معمولا انجام این امر، توسط یک موسسه حسابداری معتبر (بدلیل تعدد انجام این امر توسط حسابداران شاغل در آن) مطمئن ترین گزینه می باشد

همچنین می توانید با خیالی آسوده و با استفاده از خدمات حسابداری این شرکت، تحریر دفاتر حسابداری خود را در کمترین زمان انجام دهید

کدام موارد موجب عدم قبولی یا رد تحریر دفاتر می شوند؟
 • در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد
 • عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر (به شرط احراز)
 • تقدم ثبت یک یا چند معامله نسبت به تاریخ وقوع آنها
 • ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت بین سطرها
 • ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت بین حاشیه ها
 • تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده
 • جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه
 • محو کردن مندرجات دفاتر با وسایل شیمیایی
 • بستانکار شدن حسابهای بانکی و نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حسابها و دریافت و پرداخت
 • عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده و نانوشته
طریقه نوشتن دفاتر قانونی به چه صورت است؟
 • شماره ردیف (شماره سند حسابداری): این عدد مربوط به شماره سند حسابداری رویداد مالی درج می باشد
 • تاریخ: معمولا سال در قسمت بالای تاریخ و در ستون مربوطه روز و ماه درج می‌شود
 • شماره دفتر کل (عطف): شماره صفحه دفتر کل ،که اطلاعات سند مربوطه به آن صفحه منتقل شده، درج می‌شود
 • شرح: در سطر اول ، حساب‌ بدهکار ، در سطر دوم ،حساب بستانکار و در سطر سوم توضیح مختصری از رویداد مربوطه یادداشت می‌شود
 • منقول از صفحه: پایین هر صفحه از دفتر روزنامه رسمی شماره‌ای درج شده است که پس از اتمام یک صفحه،جهت مراجعه به صفحه بعد، شماره مذکور در بخش منقول از صفحه … درج می‌شود.
 • بدهکار: مبلغ بدهکار موجود در سند حسابداری به این ستون منتقل می‌شود.
 • بستانکار: مبلغ بستانکار موجود در سند حسابداری به این ستون منتقل می‌شود.
 • روش نوشتن دفتر روزنامه با درج کلیه اسناد حسابداری به ترتیب وقوع و تا پایان صفحه ادامه می یابد و پس از پایان یافتن یک صفحه در دفتر روزنامه، جمع ستون بدهکار و بستانکار در پایین صفحه درج می‌شود.
 • نکته: برای هر رویداد مالی حداقل سه سطر اختصاص می‌یابد

آخرین مقالات

Special offers

Custom Transport
Solutions

Complex logistic solutions for your business

View details

Warehousing & Storage
Services

Careful storage of your goods

View details