دفاتر پلمپ

Untitled-1
دفاتر پلمپ چیست؟

تمامی شرکت ها ، سازمان ها ، موسسات ، تجار و… که موظف به پرداخت مالیات هستند ، میبایست کلیه نقل و انتقال ها و فعالیت های مالی خود را در محل مشخصی ثبت نمایند.

قانون برای این منظور دفاتر پلمپ را در نظر گرفته است و افراد موظف اند که دفاتر پلمپ را از سازمان امور مالیاتی تحویل گرفته و از آن ها استفاده نمایند.

چه زمانی باید پلمپ دفاتر قانونی را دریافت کرد؟

پلمپ دفاتر برای شرکت‌های تازه تأسیس تا ۳۰ روز پس از درخواست امکان پذیر است ، اما دفاتر پلمپ شده ی شرکت های دیگر برای هر سال مالی (از فروردین تا انتهای اسفند)، می بایست قبل از شروع سال مالی جدید اخذ شود.

برای اخذ پلمپ دفاتر مالیاتی می بایست نهایتاً تا ۲۹ اسفند اقدام نمایید ، در غیر اینصورت ممکن است دفاتر تجاری مورد قبول واقع نشود و منجر به مشکلات مالیاتی مانند جریمه مالیاتی (علی الرأس) و حتی ممنوع المعامله شدن را در پی خواهد داشت.

پلمپ دفاتر در واقع به معنای برگ شماری دفاتر ، شماره گذاری صفحات و منگوله دار کردن دفاتر است تا نتوان از آن برگی کم یا زیاد کرد.

همچنین در این دفاتر نام شرکت و شماره ثبت پلمب دفاتر قید شده و مهر اداره ثبت شرکت ها نیز در آن ضرب شده است.

هر شرکت حداقل یک دفتر روزنامه و یک دفتر کل برای هرسال مالی نیاز دارد و این دفاتر در قالب دفاتر ۵۰ برگ ، ۱۰۰ برگ و ۲۰۰ برگ عرضه می شوند.

اگر حجم داد و ستد شرکت شما بالا باشد ، توصیه می شود که یک دفتر ۲۰۰ برگ تهیه نمایید تا ناچار به اخذ دفتر دوم و پلمب آن نشوید

دفتر روزنامه چیست؟

دفتری است که تاجر باید همه روزه کلیه عملیات خود را اعم از مطالبات ، دیون ، داد و ستد تجاری ، معاملات راجع به اوراق تجاری و به طور کلی کلیه فعالیت های مالی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و حتی وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند را در آن دفتر ثبت نماید .

دفتر کل چیست؟

دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات خود را لااقل هفته ای یک بار از دفتر روزنامه استخراج نماید و انواع مختلف آن را تفکیک و هر نوع آن را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند.

مدارک مورد نیاز اخذ پلمپ دفاتر ( اشخاص حقیقی)
  • کپی کارت ملی متقاضی
  • کپی پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسبی
مدارک مورد نیاز اخذ پلمپ دفاتر ( اشخاص حقوقی)
  • کپی کارت ملی مدیر عامل و مهر شرکت
  • کپی روزنامه تاسیس شرکت
  • کپی آخرین تغییرات ثبتی شرکت در روزنامه رسمی (در صورت وجود تغییرات)
  • وکالتنامه یا معرفی نامه برای نماینده در صورتی که وکیل یا نماینده برای پلمپ دفاتر معرفی شده باشند.

آخرین مقالات

Special offers

Custom Transport
Solutions

Complex logistic solutions for your business

View details

Warehousing & Storage
Services

Careful storage of your goods

View details