کد بیمه و کارگاهی

Untitled-1
منظور از کد بیمه و کارگاهی چیست؟

کد کارگاهی مربوط به کافرما می باشد و براساس قانون وزارت کار ، هر کارمندی یا کارگری که در شرکتی مشغول به کار باشد ، می بایست بیمه تامین اجتماعی شود.

برای اینکه شرکت بتواند کارکنان خود را بیمه نماید ، نیاز به شناسه حقوقی کارگاه دارد.

درصورتی که نسبت به بیمه‌ کردن نیروهای خود اقدام نکنید ، جریمه‌های سنگینی دامن شما را خواهد گرفت

آیا این سوال در ذهن شما هم شکل گرفته که دریافت کد کارگاهی بیمه چه مزایایی دارد؟ و یا اینکه چرا به آن اهمیت خاصی داده می‌شود؟

اگر پاسخ مثبت است ، دلایل ذیل می تواند پاسخ سوال شما باشد:

 • به شما حق اولاد تعلق خواهد گرفت
 • از مزایای حق ماموریت استفاده خواهید داشت
 • مرخصی‌های قانونی به شما تعلق خواهد گرفت
 • ارزاق تحویلی خواهید داشت
 • در هزینه های درمانی به شما کمک می‌شود

داشتن کد کارگاهی فواید دیگری نیز دارد که می توان بوسیله آن ، در حضور بازرسی تامین اجتماعی رد شدن بیمه خود را چک نمایید.

ارقام کد کارگاهی نشان‌گر چیست؟

این عدد ده رقمی ، شامل چند بخش است که سه رقم اول آن مربوط به شعبه ی سازمان تامین اجتماعی و سه رقم دوم آن مربوط به نوع فعالیت مجموعه و چهار رقم آخر ، شماره ی پرونده شما نزد سازمان تامین اجتماعی میباشد

مدارک مورد نیاز جهت دریافت کد کارگاهی بیمه

ارائه مدارک معتبر ، اولین مرحله دریافت کد کارگاهی بیمه است.

با شناخت این مدارک سریع تر به جمع آوری آن ها پرداخته و وقت کمتری را صرف می‌نمایید.

مدارک مربوط به دریافت این کد به شرح ذیل می باشد:

 • مجوز شروع فعالیت (این مجوز متناسب با موضوع فعالیت شما متفاوت است ، که در مواردی هم، به مجوز خاصی نیاز نمی باشد)
 • صدور نامه جهت درخواست خود
 • کد پستی محل فعالیت (برای تائید این کد پستی به یک فیش برق ، آب یا گاز نیاز دارید)
 • ارائه سند ملک یا اجاره نامه آن
 • کارت ملی و شناسنامه کارفرما
 • اساسنامه شرکت
 • روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 • در صورتی که شرکت شما تغییراتی داشته ، کپی روزنامه آخرین تغییرات را هم ارائه دهید
 • تکمیل فرم مخصوص و تشکیل پرونده

آخرین مقالات

Special offers

Custom Transport
Solutions

Complex logistic solutions for your business

View details

Warehousing & Storage
Services

Careful storage of your goods

View details